U okviru projekta Unaprjeđenje i provedba stručne prakse na studiju sestrinstva, 18. siječnja 2022. godine u on line okruženju je održan Dan karijera za studente druge i treće godine preddiplomskog redovnog studija sestrinstva. Tijekom navedenog održano je pet karijernih savjetovanja te jedna prezentacija iskustva početka profesionalne karijere:

  • Pulmološko sestrinstvo: Sandra Karabatić, mag.med.techn.
  • Onkološko sestrinstvo: Jasminka Miličević, dipl.med.techn.
  • Hematološko sestrinstvo: Ljiljana Pomper, dipl.med.techn.
  • Sestrinstvo vaskularne kirurgije: Višnja Kocman, dipl.med.techn.
  • Sestrinstvo digestivne kirurgije: Vesna Konjevoda, mag.med.techn.
  • Iskustvo početka profesionalne karijere: Kristian Civka, mag.med.techn.

 

Studenti su tijekom Dana karijera imali priliku doznati informacije o specifičnim područjima rada medicinskih sestara neposredno od vrhunskih profesionalaca iz prakse. Također, slijedom postavljenih pitanja studenata potaknuta je i diskusija tijekom koje su imali prilike upoznati se s načinima trajnog stručnog usavršavanja primjene specifičnih intervencija i usvajanja novih znanja.

Služba za podršku studentima pri izradi završnih radova

Categories: Uncategorized