Unutar projekta Unapređenje i provedba stručne prakse na studiju sestrinstva je 07.prosinca 2021. održana prezentacija rada Službe za podršku studentima pri izradi završnih radova. Navedena prezentacija je održana za studente prve godine redovnog studija sestrinstva. Studentima je prezentirano djelovanje Službe za podršku studentima pri izradi završnih radova čiji je rad usmjeren na povezivanje studenata s kliničkim mentorima prilikom izrade završnih radova, organiziranje radionica o izradi završnih radova, vođenje evidencije o mentorima iz područja zdravstvene njege, poticanje mentora da dostave prijedloge tema završnih radova, povezivanje studenata i mentora, organiziranje kliničke prakse usmjerene usvajanju praktičnih znanja iz pojedinih područja, pomoć pri uključivanju vanjskih mentora te sudjelovanje u organizaciji obrana završnih radova. Također, studentima je prezentirano pet karijernih savjetovanja koja su održana u proteklih godinu dana, a iz područja intenzivne skrbi, neurokirurškog sestrinstva, hitne medicine, anesteziološkog i kardiološkog sestrinstva.

Nakon prezentacije studenti su imali priliku postavljati pitanja o radu Službe te su studentima podijeljeni prigodni materijali projekta.

Categories: Uncategorized