Dana 28. rujna 2021. godine održana je uvodna konferencija na kojoj je prezentirana provedba projektnih aktivnosti u projektu Unaprjeđenje i provedba stručne prakse na studiju sestrinstva.

Tijekom konferencije prezentirane su do sada ostvarene projektne aktivnosti koje uključuju: analizu i reviziju  ishoda učenja studijskog programa, reviziju Knjižice evidencije praktične nastave, izradu priručnika Mentorstvo u edukaciji studenata sestrinstva, izradu OSKI obrazaca za evaluaciju usvojenosti vještina sestrinske prakse, izradu analize ishoda učenja od strane sestrinske profesionalne udruge, izradu i primjenu anketa za evaluaciju stručne prakse, opremanje vježbaonice za provedbu stručne prakse iz zdravstvene njege, organizaciju i provedbu stručne prakse za studente, organizaciju radionica za studente za upoznavanje s radom službe za podršku studentima pri izradi završnih radova, radionica za studente u vježbaonici za zdravstvenu njegu te organizaciju edukacija za mentore.

 

Categories: Uncategorized