Zdravstveno veleučilište je 03.studenog 2021. unutar projekta Unapređenje i provedba stručne prakse na studiju sestrinstva organiziralo i održalo peto karijerno savjetovanje za studente druge i treće godine preddiplomskog redovnog studija sestrinstva. U okviru navedenog, u ime Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara, Ana Ljubas, mag.med.techn. je predstavila djelokrug i specifičnosti rada kardioloških medicinskih sestara i tehničara s posebnim naglaskom na povećanje kompetencija medicinskih sestara i širenja djelatnosti kardiološkog sestrinstva. O interesu i potrebi za karijernim savjetovanjima govori i činjenica da je savjetovanju prisustvovalo 80 studenata.

Vođeni ključnim načelima iz teorijskih pristupa razvoju karijere, Služba za podršku studentima pri izradi završnih radova će i dalje nastaviti s karijernim savjetovanjima i predstavljanjima specifičnih radilišta u sestrinskoj profesiji i mogućnostima profesionalnog razvoja i napretka, kako bi se studentima olakšao odabir karijere nakon završetka studija.

 

Služba za podršku studentima pri izradi završnih radova

 

Categories: Uncategorized