Održano predavanje na temu Smjernice za izradu Završnog rada na preddiplomskom studiju sestrinstva

 

Dana 02. veljače 2022. godine održano je predavanje Smjernice za izradu Završnog rada na preddiplomskom studiju sestrinstva u organizaciji Službe za podršku studentima pri izradi završnih radova unutar projekta Unapređenje i provedba stručne prakse na studiju sestrinstva.

Predavanje je bilo organizirano za redovne i izvanredne studente treće godine preddiplomskog studija sestrinstva. Tijekom predavanja studenti su imali priliku slušati o smjernicama postupka prijave, izrade te opisa obrane završnog rada. Nakon predavanja studenti su se aktivno uključili pitanjima o organizaciji obrane Završnog rada i usklađivanju sa završetkom studija i polaganjem ispita.

 

Služba za podršku studentima pri izradi završnih radova

Categories: Uncategorized