Služba za podršku studentima pri izradi završnih radova je 09.ožujka 2021. unutar projekta Unapređenje i provedba stručne prakse na studiju sestrinstva organizirala i održala predavanje namijenjeno studentima treće godine redovnog studija sestrinstva. Tema predavanja bila je: Smjernice za izradu Završnog rada na preddiplomskom studiju sestrinstva pri čemu su studentima pružene informacije o smjernicama postupka prijave, izrade te opisa obrane završnog rada. Nakon predavanja studenti su imali priliku postavljati pitanja o temi Završnog rada te dobiti odgovore, savjete i smjernice za prijavu, izradu i obranu završnog rada.

Služba za podršku studentima pri izradi završnih radova

Categories: Uncategorized