Održana druga prezentacija rada Službe za organizaciju stručne prakse

Druga po redu prezentacija rada Službe za organizaciju stručne prakse, u okviru projekta Unapređenje i provedba stručne prakse na studiju sestrinstva, uspješno je održana je 21. prosinca 2021. u vježbaonici za zdravstvenu njegu na lokaciji Ksaver. Tijekom radionice na kojoj su sudjelovali studenti druge godine preddiplomskog stručnog studija sestrinstva, studenti Read more…

Održano predavanje Zaštita prava i suzbijanje diskriminacije starijih osoba i osoba s invaliditetom

U okviru projekta Unaprjeđenje i provedba stručne prakse na studiju sestrinstva, 02. prosinca 2021. godine u on line okruženju je održano predavanje  Zaštita prava i suzbijanje diskriminacije starijih osoba i osoba s invaliditetom. Predavanje je održala dr. sc. Senka Repovečki, mag. med. techn. Tijekom predavanja sudionici su upoznati s postupcima Read more…

Održana druga prezentacija rada Službe za podršku studentima pri izradi završnih radova

Unutar projekta Unapređenje i provedba stručne prakse na studiju sestrinstva je 07.prosinca 2021. održana prezentacija rada Službe za podršku studentima pri izradi završnih radova. Navedena prezentacija je održana za studente prve godine redovnog studija sestrinstva. Studentima je prezentirano djelovanje Službe za podršku studentima pri izradi završnih radova čiji je rad Read more…

Objavljen priručnik za mentore Mentorstvo u edukaciji studenata sestrinstva

Objavljen priručnik za mentore Mentorstvo u edukaciji studenata sestrinstva   U okviru projekta Unapređenje i provedba stručne prakse na studiju sestrinstva koji se provodi na Zdravstvenom veleučilištu u razdoblju od 2020. do 2022. izrađen je priručnik za mentore Mentorstvo u edukaciji studenata sestrinstva. Uloga mentora u vježbovnoj nastavi na studiju Read more…

Poziv na predavanje Zaštita prava i suzbijanje diskriminacije starijih

Poštovani, pozivamo Vas na predavanje Zaštita prava i suzbijanje diskriminacije starijih osoba i osoba s invaliditetom koje će se održati u okviru projektnih aktivnosti projekta Unaprjeđenje i provedba stručne prakse na studiju sestrinstva 02. prosinca 2021. s početkom u 11.30. sati putem aplikacije Microsoft Teams. Predavanje će održati dr. sc. Senka Repovečki, Read more…

Održano peto Karijerno savjetovanje za studente sestrinstva

Zdravstveno veleučilište je 03.studenog 2021. unutar projekta Unapređenje i provedba stručne prakse na studiju sestrinstva organiziralo i održalo peto karijerno savjetovanje za studente druge i treće godine preddiplomskog redovnog studija sestrinstva. U okviru navedenog, u ime Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara, Ana Ljubas, mag.med.techn. je predstavila djelokrug i specifičnosti rada Read more…

Održana radionica Temeljni postupci oživljavanja

U okviru projekta Unaprjeđenje i provedba stručne prakse na studiju sestrinstva, 23. rujna 2021. godine održana je radionica pod nazivom Temeljni postupci oživljavanja. Radionici su prisustvovali studenti druge i treće godine redovnog studija sestrinstva te su tom prilikom pomoću suvremenih simulacijskih modela imali priliku uvježbati otvaranje dišnog puta, reanimacijski postupak Read more…

Održana Uvodna konferencija u projektu Unaprjeđenje i provedba stručne prakse na studiju sestrinstva

Dana 28. rujna 2021. godine održana je uvodna konferencija na kojoj je prezentirana provedba projektnih aktivnosti u projektu Unaprjeđenje i provedba stručne prakse na studiju sestrinstva. Tijekom konferencije prezentirane su do sada ostvarene projektne aktivnosti koje uključuju: analizu i reviziju  ishoda učenja studijskog programa, reviziju Knjižice evidencije praktične nastave, izradu Read more…